3D VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 2019

Již 4. ročník naší výtvarné 3D soutěže se ponese v duchu fantastického filmového světa Karla Zemana.

ParseError: syntax error, unexpected 'D' (T_STRING), expecting ',' or ')'

ParseError

syntax error, unexpected 'D' (T_STRING), expecting ',' or ')' search►

Source file

File: /web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/control-gallery-ID-3D-soutez-2019-Template2243291e83f847be5ed7b8aa436108b3.php:20

10: // prolog Nette\Bridges\ApplicationLatte\UIMacros 11: 12: // snippets support 13: if (empty($_l->extends) && !empty($_control->snippetMode)) { 14: return Nette\Bridges\ApplicationLatte\UIRuntime::renderSnippets($_control, $_b, get_defined_vars()); 15: } 16: 17: // 18: // main template 19: // 20: $_l->tmp = $_control->getComponent("gallery"); if ($_l->tmp instanceof Nette\Application\UI\IRenderable) $_l->tmp->redrawControl(NULL, FALSE); $_l->tmp->renderID(3D-soutez-2019) ; 21: }}

Call stack

 1. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:90 source  Latte\Engine->loadTemplate(arguments)

  80: 81: 82: /** 83: * Renders template to output. 84: * @return void 85: */ 86: public function render($name, array $params = array()) 87: { 88: $class = $this->getTemplateClass($name); 89: if (!class_exists($class, FALSE)) { 90: $this->loadTemplate($name); 91: } 92: 93: $template = new $class($params, $this, $name); 94: $template->render();
  $name
  "{control gallery:ID 3D-soutez-2019}" (35)
  
 2. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:106 source  Latte\Engine->render(arguments)

  96: 97: 98: /** 99: * Renders template to string. 100: * @return string 101: */ 102: public function renderToString($name, array $params = array()) 103: { 104: ob_start(function () {}); 105: try { 106: $this->render($name, $params); 107: } catch (\Throwable $e) { 108: ob_end_clean(); 109: throw $e; 110: } catch (\Exception $e) {
  $name
  "{control gallery:ID 3D-soutez-2019}" (35)
  
  $params
  
  
 3. .../home/subdoms/muzeum/app/model/Parser.php:47 source  Latte\Engine->renderToString(arguments)

  37: if ($tag == "workshops") { 38: $latte = $template->getLatte(); 39: $latte->setLoader(new \Latte\Loaders\StringLoader); 40: return $latte->renderToString('{control events:workshops}', $template->getParameters()); 41: } 42: 43: if (Strings::contains($tag,"gallery|")) { 44: $galTab = explode('|',$tag); 45: $latte = $template->getLatte(); 46: $latte->setLoader(new \Latte\Loaders\StringLoader); 47: return $latte->renderToString('{control gallery:ID '.$galTab[1].'}', $template->getParameters()); 48: } 49: 50: } 51:
  $name
  "{control gallery:ID 3D-soutez-2019}" (35)
  
  $params
  
  
 4. .../app/FrontModule/presenters/BasePresenter.php:22 source  App\Model\Parser->parseTags(arguments)

  12: abstract class BasePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter { 13: 14: 15: protected function createTemplate($class = NULL) { 16: 17: $template = parent::createTemplate($class); 18: 19: $template->addFilter('parseTags', function ($s) { 20: return Strings::replace($s, '/##([a-z_|0-9-]+)##/i', function ($m) { 21: $parser = new \App\Model\Parser(); 22: return $parser->parseTags($m[1],$this->templateFactory->createTemplate($this)); 23: }); 24: }); 25: return $template; 26: }
  $tag
  "gallery|3D-soutez-2019" (22)
  
  $template
  
  
 5. inner-code App\FrontModule\Presenters\BasePresenter->App\FrontModule\Presenters\{closure}(arguments)

  #0
  
  
 6. inner-code preg_replace_callback(arguments)

  $regex
  "/##([a-z_|0-9-]+)##/i" (21)
  
  $callback
  
  
  $subject
  "Co udělat pro účast v soutěži? Vytvořte trojrozměrné dílo z jakéhokoliv materiálu na zadané téma a do 28. 6. 2019 jej doručte do MBK (Zámečnická 14) n ... " (710)
  
  $limit
  -1
  
 7. .../muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Callback.php:101 source  call_user_func_array(arguments)

  91: if ($file === __FILE__) { 92: $msg = preg_replace("#^$function\(.*?\): #", '', $message); 93: if ($onError($msg, $severity) !== FALSE) { 94: return; 95: } 96: } 97: return $prev ? call_user_func_array($prev, func_get_args()) : FALSE; 98: }); 99: 100: try { 101: $res = call_user_func_array($function, $args); 102: restore_error_handler(); 103: return $res; 104: 105: } catch (\Throwable $e) {
  $function_name
  "preg_replace_callback" (21)
  
  $parameters
  
  
 8. .../muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Strings.php:602 source  Nette\Utils\Callback::invokeSafe(arguments)

  592: PREG_INTERNAL_ERROR => 'Internal error', 593: PREG_BACKTRACK_LIMIT_ERROR => 'Backtrack limit was exhausted', 594: PREG_RECURSION_LIMIT_ERROR => 'Recursion limit was exhausted', 595: PREG_BAD_UTF8_ERROR => 'Malformed UTF-8 data', 596: PREG_BAD_UTF8_OFFSET_ERROR => 'Offset didn\'t correspond to the begin of a valid UTF-8 code point', 597: 6 => 'Failed due to limited JIT stack space', // PREG_JIT_STACKLIMIT_ERROR 598: ); 599: $res = Callback::invokeSafe($func, $args, function ($message) use ($args) { 600: // compile-time error, not detectable by preg_last_error 601: throw new RegexpException($message . ' in pattern: ' . implode(' or ', (array) $args[0])); 602: }); 603: 604: if (($code = preg_last_error()) // run-time error, but preg_last_error & return code are liars 605: && ($res === NULL || !in_array($func, array('preg_filter', 'preg_replace_callback', 'preg_replace'))) 606: ) {
  $function
  "preg_replace_callback" (21)
  
  $args
  
  
  $onError
  
  
 9. .../muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Strings.php:577 source  Nette\Utils\Strings::pcre(arguments)

  567: public static function replace($subject, $pattern, $replacement = NULL, $limit = -1) 568: { 569: if (is_object($replacement) || is_array($replacement)) { 570: if ($replacement instanceof Nette\Callback) { 571: $replacement = $replacement->getNative(); 572: } 573: if (!is_callable($replacement, FALSE, $textual)) { 574: throw new Nette\InvalidStateException("Callback '$textual' is not callable."); 575: } 576: 577: return self::pcre('preg_replace_callback', array($pattern, $replacement, $subject, $limit)); 578: 579: } elseif ($replacement === NULL && is_array($pattern)) { 580: $replacement = array_values($pattern); 581: $pattern = array_keys($pattern);
  $func
  "preg_replace_callback" (21)
  
  $args
  
  
 10. .../app/FrontModule/presenters/BasePresenter.php:23 source  Nette\Utils\Strings::replace(arguments)

  13: 14: 15: protected function createTemplate($class = NULL) { 16: 17: $template = parent::createTemplate($class); 18: 19: $template->addFilter('parseTags', function ($s) { 20: return Strings::replace($s, '/##([a-z_|0-9-]+)##/i', function ($m) { 21: $parser = new \App\Model\Parser(); 22: return $parser->parseTags($m[1],$this->templateFactory->createTemplate($this)); 23: }); 24: }); 25: return $template; 26: } 27:
  $subject
  "Co udělat pro účast v soutěži? Vytvořte trojrozměrné dílo z jakéhokoliv materiálu na zadané téma a do 28. 6. 2019 jej doručte do MBK (Zámečnická 14) n ... " (710)
  
  $pattern
  "/##([a-z_|0-9-]+)##/i" (21)
  
  $replacement
  
  
 11. inner-code App\FrontModule\Presenters\BasePresenter->App\FrontModule\Presenters\{closure}(arguments)

  #0
  "Co udělat pro účast v soutěži? Vytvořte trojrozměrné dílo z jakéhokoliv materiálu na zadané téma a do 28. 6. 2019 jej doručte do MBK (Zámečnická 14) n ... " (710)
  
 12. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:302 source  call_user_func_array(arguments)

  292: $res = call_user_func_array(Helpers::checkCallback($filter), $args2); 293: if ($res !== NULL) { 294: return $res; 295: } elseif (isset($this->filters[$lname])) { 296: return call_user_func_array(Helpers::checkCallback($this->filters[$lname]), $args); 297: } 298: } 299: $hint = ($t = Helpers::getSuggestion(array_keys($this->filters), $name)) ? ", did you mean '$t'?" : '.'; 300: throw new \LogicException("Filter '$name' is not defined$hint"); 301: } 302: return call_user_func_array(Helpers::checkCallback($this->filters[$lname]), $args); 303: } 304: 305: 306: /**
  $function_name
  
  
  $parameters
  
  
 13. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Template.php:103 source  Latte\Engine->invokeFilter(arguments)

  93: 94: 95: /** 96: * Call a template run-time filter. Do not call directly. 97: * @param string filter name 98: * @param array arguments 99: * @return mixed 100: */ 101: public function __call($name, $args) 102: { 103: return $this->engine->invokeFilter($name, $args); 104: } 105: 106: 107: /********************* template parameters ****************d*g**/
  $name
  "parseTags" (9)
  
  $args
  
  
 14. /web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/muzeum-app-FrontModule-templates-Akce-detail-latte-Template2e7393a2c61e3a50d3b4997c04d534b2.php:34 source  Latte\Template->__call(arguments)

  24: <?php $iterations++; } if ($archiv_event) { ?> 25: <a href="<?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($_control->link("Akce:archiv", array('id'=>$archiv_event->id)), ENT_COMPAT) ?> 26: ">STARŠÍ AKCE</a> 27: <?php } ?> 28: 29: </ul> 30: </div> 31: <div class="col-md-8"> 32: <h1><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($current_event->title, ENT_NOQUOTES) ?></h1> 33: <p><?php echo Latte\Runtime\Filters::escapeHtml($current_event->perex, ENT_NOQUOTES) ?></p> 34: <div><?php echo $template->parseTags($current_event->content) ?></div> 35: </div> 36: </div> 37: <?php 38: }}
  $name
  "parseTags" (9)
  
  $args
  
  
 15. .../latte/src/Latte/Macros/BlockMacrosRuntime.php:31 source  _lbf884fc1612_content(arguments)

  21: * Calls block. 22: * @return void 23: */ 24: public static function callBlock(\stdClass $context, $name, array $params) 25: { 26: if (empty($context->blocks[$name])) { 27: $hint = isset($context->blocks) && ($t = Latte\Helpers::getSuggestion(array_keys($context->blocks), $name)) ? ", did you mean '$t'?" : '.'; 28: throw new RuntimeException("Cannot include undefined block '$name'$hint"); 29: } 30: $block = reset($context->blocks[$name]); 31: $block($context, $params); 32: } 33: 34: 35: /**
  $_b
  
  
  $_args
  
  
 16. /web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/muzeum-app-FrontModule-templates-layout-latte-Template38c63628adb07465182aa0cf5d86ee2c.php:110 source  Latte\Macros\BlockMacrosRuntime::callBlock(arguments)

  100: <div class="row"> 101: <div class="col-md-12"> 102: <div id="topimage"> 103: <?php Latte\Macros\BlockMacrosRuntime::callBlock($_b, 'topimage', $template->getParameters()) ?> 104: </div> 105: </div> 106: </div> 107: <?php } ?> 108: </div> 109: <div class="container"> 110: <?php Latte\Macros\BlockMacrosRuntime::callBlock($_b, 'content', $template->getParameters()) ?> 111: </div> 112: </div> 113: <div id="foot"> 114: <div class="container">
  $context
  
  
  $name
  "content" (7)
  
  $params
  
  
 17. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:94 source  Template38c63628adb07465182aa0cf5d86ee2c->render()

  84: * @return void 85: */ 86: public function render($name, array $params = array()) 87: { 88: $class = $this->getTemplateClass($name); 89: if (!class_exists($class, FALSE)) { 90: $this->loadTemplate($name); 91: } 92: 93: $template = new $class($params, $this, $name); 94: $template->render(); 95: } 96: 97: 98: /**
 18. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Template.php:91 source  Latte\Engine->render(arguments)

  81: 82: 83: /** 84: * Renders template. 85: * @return void 86: * @internal 87: */ 88: public function renderChildTemplate($name, array $params = array()) 89: { 90: $name = $this->engine->getLoader()->getChildName($name, $this->name); 91: $this->engine->render($name, $params); 92: } 93: 94: 95: /**
  $name
  "/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/templates/@layout.latte" (84)
  
  $params
  
  
 19. /web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/muzeum-app-FrontModule-templates-Akce-detail-latte-Template2e7393a2c61e3a50d3b4997c04d534b2.php:75 source  Latte\Template->renderChildTemplate(arguments)

  65: // prolog Nette\Bridges\ApplicationLatte\UIMacros 66: 67: // snippets support 68: if (empty($_l->extends) && !empty($_control->snippetMode)) { 69: return Nette\Bridges\ApplicationLatte\UIRuntime::renderSnippets($_control, $_b, get_defined_vars()); 70: } 71: 72: // 73: // main template 74: // 75: if ($_l->extends) { ob_end_clean(); return $template->renderChildTemplate($_l->extends, get_defined_vars()); } 76: call_user_func(reset($_b->blocks['content']), $_b, get_defined_vars()) ?> 77: 78: <?php call_user_func(reset($_b->blocks['topimage']), $_b, get_defined_vars()) ?> 79:
  $name
  "/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/templates/@layout.latte" (84)
  
  $params
  
  
 20. .../muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php:94 source  Template2e7393a2c61e3a50d3b4997c04d534b2->render()

  84: * @return void 85: */ 86: public function render($name, array $params = array()) 87: { 88: $class = $this->getTemplateClass($name); 89: if (!class_exists($class, FALSE)) { 90: $this->loadTemplate($name); 91: } 92: 93: $template = new $class($params, $this, $name); 94: $template->render(); 95: } 96: 97: 98: /**
 21. .../src/Bridges/ApplicationLatte/Template.php:50 source  Latte\Engine->render(arguments)

  40: return $this->latte; 41: } 42: 43: 44: /** 45: * Renders template to output. 46: * @return void 47: */ 48: public function render($file = NULL, array $params = array()) 49: { 50: $this->latte->render($file ?: $this->file, $params + $this->params); 51: } 52: 53: 54: /**
  $name
  "/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/templates/Akce/detail.latte" (88)
  
  $params
  
  
 22. .../src/Application/Responses/TextResponse.php:47 source  Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template->render()

  37: } 38: 39: 40: /** 41: * Sends response to output. 42: * @return void 43: */ 44: public function send(Nette\Http\IRequest $httpRequest, Nette\Http\IResponse $httpResponse) 45: { 46: if ($this->source instanceof Nette\Application\UI\ITemplate) { 47: $this->source->render(); 48: 49: } else { 50: echo $this->source; 51: }
 23. .../nette/application/src/Application/Application.php:148 source  Nette\Application\Responses\TextResponse->send(arguments)

  138: 139: $this->presenter = $this->presenterFactory->createPresenter($request->getPresenterName()); 140: $this->onPresenter($this, $this->presenter); 141: $response = $this->presenter->run($request); 142: 143: if ($response instanceof Responses\ForwardResponse) { 144: $this->processRequest($response->getRequest()); 145: 146: } elseif ($response) { 147: $this->onResponse($this, $response); 148: $response->send($this->httpRequest, $this->httpResponse); 149: } 150: } 151: 152:
  $httpRequest
  
  
  $httpResponse
  
  
 24. .../nette/application/src/Application/Application.php:81 source  Nette\Application\Application->processRequest(arguments)

  71: 72: 73: /** 74: * Dispatch a HTTP request to a front controller. 75: * @return void 76: */ 77: public function run() 78: { 79: try { 80: $this->onStartup($this); 81: $this->processRequest($this->createInitialRequest()); 82: $this->onShutdown($this); 83: 84: } catch (\Exception $e) { 85: $this->onError($this, $e);
  $request
  
  
 25. .../mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/www/index.php:8 source  Nette\Application\Application->run()

  1: <?php 2: 3: // Uncomment this line if you must temporarily take down your site for maintenance. 4: // require '.maintenance.php'; 5: 6: $container = require __DIR__ . '/../app/bootstrap.php'; 7: 8: $container->getByType('Nette\Application\Application')->run(); 9:

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" (29)
DOCUMENT_ROOT
"/web/htdocs2/mkcberouncz/home//subdoms/muzeum" (45)
PHPRC
"/web/htdocs2/mkcberouncz/php.ini" (32)
MAGICK_THREAD_LIMIT
"1"
SCRIPT_NAME
"/www/index.php" (14)
REQUEST_URI
"/akce/detail/81" (15)
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1" (8)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
GEOIP_ADDR
"52.91.221.160" (13)
REDIRECT_URL
"/www/akce/detail/81" (19)
REMOTE_PORT
"55146" (5)
SCRIPT_FILENAME
"/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/www/index.php" (58)
SERVER_ADMIN
"admin@forpsi.com" (16)
REMOTE_ADDR
"52.91.221.160" (13)
SERVER_PORT
"80" (2)
SERVER_ADDR
"81.2.194.46" (11)
SERVER_NAME
"muzeum.mkcberoun.cz" (19)
SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache Server at muzeum.mkcberoun.cz Port 80</address>
" (64)
HTTP_GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
HTTP_GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
HTTP_GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
HTTP_GEOIP_ADDR
"52.91.221.160" (13)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip" (4)
HTTP_CONNECTION
"close" (5)
HTTP_HOST
"muzeum.mkcberoun.cz" (19)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
UNIQUE_ID
"XJQh5H8AAAEAADaJYTIAAAAM" (24)
REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
REDIRECT_GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
REDIRECT_GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
REDIRECT_GEOIP_ADDR
"52.91.221.160" (13)
REDIRECT_REDIRECT_URL
"/akce/detail/81" (15)
REDIRECT_REMOTE_PORT
"55146" (5)
REDIRECT_SCRIPT_FILENAME
""
REDIRECT_SERVER_ADMIN
"admin@forpsi.com" (16)
REDIRECT_DOCUMENT_ROOT
"/web/htdocs2/mkcberouncz/home//subdoms/muzeum" (45)
REDIRECT_REMOTE_ADDR
"52.91.221.160" (13)
REDIRECT_SERVER_PORT
"80" (2)
REDIRECT_SERVER_ADDR
"81.2.194.46" (11)
REDIRECT_SERVER_NAME
"muzeum.mkcberoun.cz" (19)
REDIRECT_SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
REDIRECT_SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache Server at muzeum.mkcberoun.cz Port 80</address>
" (64)
REDIRECT_PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" (29)
REDIRECT_HTTP_GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
REDIRECT_HTTP_GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
REDIRECT_HTTP_GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
REDIRECT_HTTP_GEOIP_ADDR
"52.91.221.160" (13)
REDIRECT_HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip" (4)
REDIRECT_HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive" (10)
REDIRECT_HTTP_HOST
"muzeum.mkcberoun.cz" (19)
REDIRECT_HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
REDIRECT_HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
REDIRECT_UNIQUE_ID
"XJQh5H8AAAEAADaJYTIAAAAM" (24)
REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_REDIRECT_GEOIP_COUNTRY_NAME
"United States" (13)
REDIRECT_REDIRECT_GEOIP_COUNTRY_CODE
"US" (2)
REDIRECT_REDIRECT_GEOIP_CONTINENT_CODE
"NA" (2)
REDIRECT_REDIRECT_GEOIP_ADDR
"52.91.221.160" (13)
REDIRECT_REDIRECT_REMOTE_PORT
"55146" (5)
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_FILENAME
""
REDIRECT_REDIRECT_SERVER_ADMIN
"admin@forpsi.com" (16)
REDIRECT_REDIRECT_DOCUMENT_ROOT
"/web/htdocs2/mkcberouncz/home//subdoms/muzeum" (45)
REDIRECT_REDIRECT_REMOTE_ADDR
"52.91.221.160" (13)
REDIRECT_REDIRECT_SERVER_PORT
"80" (2)
REDIRECT_REDIRECT_SERVER_ADDR
"81.2.194.46" (11)
REDIRECT_REDIRECT_SERVER_NAME
"muzeum.mkcberoun.cz" (19)
REDIRECT_REDIRECT_SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
REDIRECT_REDIRECT_SERVER_SIGNATURE
"<address>Apache Server at muzeum.mkcberoun.cz Port 80</address>
" (64)
REDIRECT_REDIRECT_PATH
"/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" (29)
REDIRECT_REDIRECT_HTTP_ACCEPT_ENCODING
"gzip" (4)
REDIRECT_REDIRECT_HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive" (10)
REDIRECT_REDIRECT_HTTP_HOST
"muzeum.mkcberoun.cz" (19)
REDIRECT_REDIRECT_HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
REDIRECT_REDIRECT_HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID
"XJQh5H8AAAEAADaJYTIAAAAM" (24)
FCGI_ROLE
"RESPONDER" (9)
PHP_SELF
"/www/index.php" (14)
REQUEST_TIME_FLOAT
1553211876.5795
REQUEST_TIME
1553211876
argv
array ()
argc
0

$_SESSION

empty

Included files (153)

/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/www/index.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/bootstrap.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/autoload.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/composer/autoload_real.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/composer/ClassLoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/composer/autoload_static.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/shortcuts.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/safe-stream/src/loader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/safe-stream/src/SafeStream/SafeStream.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/deprecated/src/loader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/deprecated/src/Loaders/NetteLoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/bootstrap/src/Bootstrap/Configurator.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Object.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/CompilerExtension.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/Bar.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/BlueScreen.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/Dumper.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/exceptions.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/IMacro.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Macros/MacroSet.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Object.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/ArrayHash.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/ArrayList.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/DateTime.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Image.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/ObjectMixin.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/neon/src/Neon/Exception.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/neon/src/Neon/Entity.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/neon/src/Neon/Neon.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/deprecated/src/shortcuts.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/Debugger.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/ILogger.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/DefaultBarPanel.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/IBarPanel.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/FireLogger.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/Helpers.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/Logger.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/bootstrap/src/Bridges/Framework/TracyBridge.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/nette/Nette/Framework.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/robot-loader/src/RobotLoader/RobotLoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/caching/src/Caching/Storages/FileStorage.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/caching/src/Caching/IStorage.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/caching/src/Caching/Cache.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/Config/Loader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/Config/Adapters/NeonAdapter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/Config/IAdapter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/neon/src/Neon/Decoder.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/Statement.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Validators.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/exceptions.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/ContainerLoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/Nette.Configurator/Container_692f12bdea.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/DI/Container.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/ILatteFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/php-generator/src/PhpGenerator/Helpers.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/di/src/Bridges/DITracy/ContainerPanel.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/reflection/src/Reflection/AnnotationsParser.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/caching/src/Caching/Storages/FileJournal.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/caching/src/Caching/Storages/IJournal.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/Session.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/RequestFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/UrlScript.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/Url.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Strings.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Callback.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/Request.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/IRequest.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/Response.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/IResponse.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/Helpers.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/deprecated/src/Environment.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/Application.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/PresenterFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/IPresenterFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationDI/PresenterFactoryCallback.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/router/RouterFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/Routers/RouteList.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/IRouter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/Routers/Route.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationTracy/RoutingPanel.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/Request.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/presenters/AkcePresenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/presenters/BasePresenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/Presenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/Control.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/PresenterComponent.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/component-model/src/ComponentModel/Container.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/component-model/src/ComponentModel/Component.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/component-model/src/ComponentModel/IComponent.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/component-model/src/ComponentModel/IContainer.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/ISignalReceiver.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/IStatePersistent.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/IRenderable.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/IPresenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/security/src/Security/User.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/security/src/Security/IUserStorage.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/http/src/Http/UserStorage.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/model/Users.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/security/src/Security/IAuthenticator.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Context.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Connection.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Helpers.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Bridges/DatabaseTracy/ConnectionPanel.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Structure.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/IStructure.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Conventions/DiscoveredConventions.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/IConventions.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/security/src/Bridges/SecurityTracy/UserPanel.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/TemplateFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/ITemplateFactory.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/PresenterComponentReflection.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/reflection/src/Reflection/ClassType.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/component-model/src/ComponentModel/RecursiveComponentIterator.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/reflection/src/Reflection/Method.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/reflection/src/Reflection/Parameter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/model/Events.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Table/Selection.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Table/IRowContainer.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/IRowContainer.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Table/SqlBuilder.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Drivers/MySqlDriver.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/ISupplementalDriver.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/ResultSet.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/SqlPreprocessor.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Engine.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/Html.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/utils/src/Utils/IHtmlString.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/Template.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/UI/ITemplate.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Bridges/ApplicationLatte/Loader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Loaders/FileLoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/ILoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Table/ActiveRow.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/Table/IRow.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/database/src/Database/IRow.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/Responses/TextResponse.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/IResponse.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/nette/application/src/Application/exceptions.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/muzeum-app-FrontModule-templates-Akce-detail-latte-Template2e7393a2c61e3a50d3b4997c04d534b2.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Template.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Filters.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/muzeum-app-FrontModule-templates-layout-latte-Template38c63628adb07465182aa0cf5d86ee2c.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Macros/BlockMacrosRuntime.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Helpers.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/subdoms-muzeum-app-FrontModule-templates-ga-latte-Template56cd43a88017e86e473fff6ccda8345a.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/presenters/HomepagePresenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/app-FrontModule-templates-components-menu-latte-Templatea20d98977b704fa023c86c9ae1659600.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/presenters/PagePresenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/FrontModule/presenters/DilnyPresenter.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/app/model/Parser.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/latte/latte/src/Latte/Loaders/StringLoader.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/temp/cache/latte/control-gallery-ID-3D-soutez-2019-Template2243291e83f847be5ed7b8aa436108b3.php
/web/htdocs2/mkcberouncz/home/subdoms/muzeum/vendor/tracy/tracy/src/Tracy/assets/BlueScreen/bluescreen.phtml

Configuration options


Configuration

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.5, 10-Dec-2007

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.check_shebang_line11
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.logging11

Core

PHP Version 7.0.17
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOffOff
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsset_time_limit,dl,pfsockopen,openlog,syslog,readlink,symlink,link,proc_open,system,exec,passthru,putenv,leak,popen,shell_exec,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_terminate,register_tick_functionset_time_limit,dl,pfsockopen,openlog,syslog,readlink,symlink,link,proc_open,system,exec,passthru,putenv,leak,popen,shell_exec,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_terminate,register_tick_function
display_errorsOnOn
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting3276785
exit_on_timeoutOffOff
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib64/php7/modules/usr/lib64/php7/modules
file_uploadsOnOn
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path..
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOffOff
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time9090
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time9090
max_input_vars1000010000
memory_limit128M128M
open_basedirno valueno value
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size33M33M
precision1414
realpath_cache_size128k128k
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOnOn
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderno valueno value
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/bin/mailfilter/usr/bin/mailfilter
serialize_precision100100
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize32M32M
upload_tmp_dir/tmp//tmp/
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions11
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.19.7
Age 3
Features
AsynchDNS No
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
Protocols tftp, ftp, telnet, dict, ldap, ldaps, http, file, https, ftps, scp, sftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.27.1
ZLib Version 1.2.3
libSSH Version libssh2/1.4.2

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/PragueEurope/Prague

dba

DBA support enabled
Supported handlers cdb cdb_make db4 inifile flatfile
DirectiveLocal ValueMaster Value
dba.default_handlerflatfileflatfile

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.7.6
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

enchant

enchant supportenabled
Version 1.1.0
Libenchant Version 1.5.x
Revision $Id: c51c51d6f22a479be5b772bc7d9ccc64e9c0db31 $
myspell Myspell Provider /usr/lib64/enchant/libenchant_myspell.so

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: 8bdc0c8f27c2c9dd1f7551f1f9fe3ab57a06a4b1 $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 522

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 28fcca4bfda9c9907588a64d245b49cb398249d8 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD Version bundled (2.1.0 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.3.11
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.2.49
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning00

gettext

GetText Support enabled

gmp

gmp support enabled
GMP version 4.3.1

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.12
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.3
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.7.2-7 2017-03-22 Q16 http://www.imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.7.2-7 2017-03-22 Q16 http://www.imagemagick.org
ImageMagick copyright Copyright (C) 1999-2011 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2017-03-22
ImageMagick number of supported formats: 205
ImageMagick supported formats 3FR, A, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, B, BGR, BGRA, BMP, BMP2, BMP3, BRF, C, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CRW, CUR, CUT, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FITS, FRACTAL, FTS, G, G3, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GROUP4, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, ICB, ICO, ICON, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, J2C, JNG, JP2, JPC, JPEG, JPG, JPX, K, K25, KDC, LABEL, M, M2V, M4V, MAC, MAP, MAT, MATTE, MIFF, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NULL, O, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG24, PNG32, PNG8, PNM, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, R, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RGB, RGBA, RGBO, RLA, RLE, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VST, WBMP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, Y, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check11

imap

IMAP c-Client Version 2007e
SSL Support enabled
Kerberos Support enabled

interbase

Firebird/InterBase Support dynamic
Compile-time Client Library Version Firebird API version 25
Run-time Client Library Version LI-V6.3.5.26952 Firebird 2.5
DirectiveLocal ValueMaster Value
ibase.allow_persistentOnOn
ibase.dateformat%Y-%m-%d%Y-%m-%d
ibase.default_charsetno valueno value
ibase.default_dbno valueno value
ibase.default_passwordno valueno value
ibase.default_userno valueno value
ibase.max_linksUnlimitedUnlimited
ibase.max_persistentUnlimitedUnlimited
ibase.timeformat%H:%M:%S%H:%M:%S
ibase.timestampformat%Y-%m-%d %H:%M:%S%Y-%m-%d %H:%M:%S

intl

Internationalization supportenabled
version 1.1.0
ICU version 4.2.1
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.4.0

ldap

LDAP Support enabled
RCS Version $Id: 109508bbbecf73ca923b37138cbac56802f1231b $
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20440
SASL Support Enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
ldap.max_linksUnlimitedUnlimited

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.7.6
libXML Loaded Version 20706
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
Multibyte regex (oniguruma) version 5.9.6
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 404
bytes_received 2242
packets_sent 10
packets_received 97
protocol_overhead_in 388
protocol_overhead_out 40
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 27
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 26
bytes_received_prepare_response_packet 420
bytes_received_change_user_packet 1656
packets_sent_command 4
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 3
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 4
packets_received_prepare_response 7
packets_received_change_user 81
result_set_queries 3
non_result_set_queries 1
no_index_used 2
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 3
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 78
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 78
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 78
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 78
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 1
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 1
active_persistent_connections 0
explicit_close 0
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 3
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estndup_count 0
mem_strdup_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 0
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 78
proto_text_fetched_bigint 0
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 0
proto_text_fetched_timestamp 0
proto_text_fetched_string 0
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 9
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 0
com_init_db 0
com_query 4
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 1243
bytes_received_real_data_ps 0

odbc

ODBC Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library unixODBC
ODBCVER 0x0351
ODBC_INCLUDE -I/usr/include
ODBC_LFLAGS -L/usr/lib64
ODBC_LIBS -lodbc
DirectiveLocal ValueMaster Value
odbc.allow_persistentOnOn
odbc.check_persistentOnOn
odbc.default_cursortypeStatic cursorStatic cursor
odbc.default_dbno valueno value
odbc.default_pwno valueno value
odbc.default_userno valueno value
odbc.defaultbinmodereturn as isreturn as is
odbc.defaultlrlreturn up to 4096 bytesreturn up to 4096 bytes
odbc.max_linksUnlimitedUnlimited
odbc.max_persistentUnlimitedUnlimited

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcntl

pcntl supportenabled

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.38 2015-11-23
PCRE JIT Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.jit11
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers dblib, firebird, mysql, odbc, pgsql, sqlite

pdo_dblib

PDO Driver for FreeTDS/Sybase DB-libenabled
Flavour freetds

PDO_Firebird

PDO Driver for Firebirdenabled

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: b5c5906d452ec590732a93b051f3827e02749b83 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock

PDO_ODBC

PDO Driver for ODBC (unixODBC)enabled
ODBC Connection Pooling Enabled, strict matching

pdo_pgsql

PDO Driver for PostgreSQLenabled
PostgreSQL(libpq) Version 8.4.20
Module version 7.0.17
Revision $Id: cffaf82eabbf77d05dd06589b673fe0e69bc87ab $

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.6.20

pgsql

PostgreSQL Supportenabled
PostgreSQL(libpq) Version 8.4.20
PostgreSQL(libpq) PostgreSQL 8.4.20 on x86_64-redhat-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18), 64-bit
Multibyte character support enabled
SSL support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
pgsql.allow_persistentOnOn
pgsql.auto_reset_persistentOffOff
pgsql.ignore_noticeOffOff
pgsql.log_noticeOffOff
pgsql.max_linksUnlimitedUnlimited
pgsql.max_persistentUnlimitedUnlimited

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 9d91fd26ae99260111b934cc25174387d4bd7059 $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

pspell

PSpell Support enabled

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper
DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

recode

Recode Support enabled
Revision $Id: e175cff622634146da7151369502cde27702683e $

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 7d703262f14bc65e05ff76fb3714c945f9bf961a $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOffOff
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_fileno valueno value
session.entropy_length00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character55
session.hash_function00
session.lazy_writeOnOn
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/tmp//tmp/
session.serialize_handlerphpphp
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: b8b5c37931a53e50a937c0aef2a26d351e173215 $
Schema support enabled

snmp

NET-SNMP Support enabled
NET-SNMP Version 5.5
PHP SNMP Version 0.1

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled00
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 0.7-dev
SQLite Library 3.6.20
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/bin/mailfilter
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

tidy

Tidy supportenabled
libTidy Release 14 June 2007
Extension Version 7.0.17 ($Id: 4e307eec06aa0ac776a415ba4d74290bfd9e0c73 $)
DirectiveLocal ValueMaster Value
tidy.clean_outputno valueno value
tidy.default_configno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.7.6

xmlreader

XMLReader enabled

xmlrpc

core library version xmlrpc-epi v. 0.51
php extension version 7.0.17
author Dan Libby
homepage http://xmlrpc-epi.sourceforge.net
open sourced by Epinions.com

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.26
libxslt compiled against libxml Version 2.7.6
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.26

zip

Zip enabled
Zip version 1.13.5
Libzip version 1.1.2

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name
ionCube Loader

HTTP request

Headers

Geoip-Country-NameUnited States
Geoip-Country-CodeUS
Geoip-Continent-CodeNA
Geoip-Addr52.91.221.160
Accept-Encodinggzip
Connectionclose
Hostmuzeum.mkcberoun.cz
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Powered-By: Nette Framework
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Vary: X-Requested-With